Insemination på klinik

En insemination på klinik innebär att spermier förs in i livmodern på en person som vill bli gravid, precis innan personen har ägglossning. För att placera spermierna i livmodern använder barnmorskan eller läkaren en tunn plastkateter som förs upp i livmodern via slidan och livmoderhalsen. En insemination på klinik gör, i de allra flesta fall, inte ont.

Hur går en insemination på klinik till?

I vissa fall behöver hormoner som stimulerar äggmognad/ägglossning tillföras för att en insemination ska få bästa resultat, detta kan vara i tablettform eller som injektion. Även annan hormonbehandling kan vara aktuell beroende på vad föregående fertilitetsutredning visar. I många fall räcker det med att inseminera under ägglossning i så kallad naturlig cykel, dvs utan hormoner. För att mäta när under menscykeln ägglossningen infaller, används ett ägglossningstest. Detta ger utslag i samband med ägglossning. Det fungerar på liknande sätt som ett graviditetstest, att du kissar på en sticka, varje morgon, med start några dagar före förväntad ägglossning för att inte missa den. När stickan ger utslag (blir positivt) kommer ägglossningen inträffa inom 24-36 timmar. En insemination på klinik genomförs i regel samma dag eller dagen efter att personen som ska bli gravid, har fått ett positivt ägglossningstest alternativt tagit en ägglossningsspruta. Detta för att maximera chansen att pricka in ägglossningsdagen när man gör inseminationen. Om du skall göra en insemination på klinik utomlands kan du behöva resa till det aktuella landet, samma dag eller dagen efter du får ett positivt ägglossningstest, för att hinna göra en insemination inom tiden för ägglossningen. De flesta personer behöver genomgå flera inseminationsförsök, några blir gravida på första försöket. Chansen till en graviditet är ungefär 20% per insemination. Om du gör insemination på klinik får du hjälp med att följa upp vad som kan vara fel om en graviditet inte uppstår.

Inför insemination

En basal fertilitetsutredning (länk) skall utföras och därefter remitteras ni till närmaste landstingsansluten klinik som får utföra insemination med donerade spermier. Alternativt tar du/ni själva kontakt med en privat fertilitetsklinik med tillstånd att utföra insemination med donerade spermier. När sedan den särskilda prövningen (länk) är gjord, kommer man i samråd med dig/er göra upp en plan för inseminationen och därefter är det dags att börja med försöken.

Senast uppdaterad: 16 mars, 2017
Skriven av: Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Faktagranskad av: Lotta Andreasson Edman , barnmorska, Mama Mia Södermalm
Marisol Pineda , ST-läkare, Kvinnokliniken Södersjukhuset
Camilla Stenfelt , specialistläkare gynekologi/obstetrik, Fertilitetscentrum Stockholm

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig