IVF på klinik

IVF-behandling (In Vitro-Fertilisering) innebär att ägg hämtas från äggstockar (antingen från den som ska bli gravid eller från en äggdonator) och befruktas med spermier, utanför kroppen. Sedan placeras det befruktade ägget i livmodern på personen som ska bli gravid.

När görs IVF?

En IVF-behandling kan göras om flera inseminationsförsök inte resulterat i en graviditet, eller direkt om det finns anledning att tro att en insemination inte kommer att fungera. Det kan vara tidigare kända medicinska skäl eller sådana som framkommit vid de fertilitetsutredningar som ofta görs inför en assisterad befruktning. Oftast beror det på att äggledarna är blockerade eller på grund av hög ålder (då chansen är mindre att lyckas uppnå graviditet med hjälp av insemination).

Hur går en IVF-behandling till?

Vid en IVF-behandling görs oftast en hormonstimulering för att få flera ägg att mogna i äggstockarna. Det finns olika metoder för detta. På kliniken får du hjälp med vilken behandling som är aktuell för just dig. Målet med hormonstimuleringen är att mogna fram flera ägg och när tillräckligt många ägg har mognat tas en ägglossningsspruta. Cirka 36 timmar efter ägglossningssprutan tagits utförs det en så kallad äggplockning där äggen sugs ut ultraljudslett via vaginan med en nål.

De ägg som håller god kvalitet befruktas, utvecklingen av de befruktade äggen följs några dagar på laboratoriet och därefter väljs det finaste embryot ut och och förs in i livmodern, på den som skall bli gravid, med hjälp av en tunn plastkateter. Insättningen av ett befruktat ägg kallas även för embryotransfer (ET). Om det finns fler embryon av hög kvalitet så kan dessa frysas in för senare bruk.

På klinik i Sverige sätts vanligtvis enbart ett befruktat ägg i taget in i livmodern, även om undantag förekommer. Utomlands, till exempel i Danmark, är det vanligare att man sätter in två befruktade ägg samtidigt, vilket ökar risken/chansen för en tvillinggraviditet. När ett fryst embryo tinas och sätts in i livmodern kallas det för FET (frozen embryo transfer). I Sverige får de befruktade äggen enligt lag hållas nedfrysta i max fem år, men du/ni kan ansöka om förlängd frystid hos Socialstyrelsen. Efter vad du/ni önskar kommer sedan de frysta embryon som du/ni inte vill använda, eller efter att frystiden gått ut att, efter ditt/ert skriftliga samtycke, destrueras eller doneras till forskning. Utomlands ser reglerna gällande nedfrysning av befruktade ägg olika ut.

Inför IVF-behandling

En basal fertilitetsutredning (länk) skall utföras och därefter remitteras ni till närmaste klinik som får utföra IVF med donerade spermier. När sedan den särskilda prövningen (se Landstingens regler (länk) är gjord, kommer man i samråd med dig/er göra upp en plan för behandlingen och därefter är det dags att börja med försöken.

Senast uppdaterad: 14 mars, 2017
Skriven av: Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Faktagranskad av: Marisol Pineda , ST-läkare, Kvinnokliniken Södersjukhuset
Camilla Stenfelt , specialistläkare gynekologi/obstetrik, Fertilitetscentrum Stockholm

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig