Fertilitetsutredning

Innan försök till graviditet påbörjas bör/kan den som skall bli gravid göra vissa undersökningar och blodprovtagningar, en så kallad fertilitetsutredning. Vanligen görs då en vanlig gynekologisk undersökning då livmodern och äggstockarna undersöks noggrant med ultraljud. Skall insemination göras kan det vara viktigt att veta att äggledarna fungerar (undersökning görs med hjälp av ultraljud och kontrastmedel) och hormoner kontrolleras med hjälp av blodprover. Dessutom är det viktigt att kontrollera din hälsohistoria och kartlägga eventuell medicinering. Fertilitetsutredningen syftar till att undersöka om det finns några medicinska hinder för att bli gravid, och om sådana finns lägga upp en plan för att komma förbi dessa hinder.

När görs en fertilitetsutredning?

En fertilitetsutredning eller delar av denna görs med fördel inför heminsemination eller om heminsemination inte resulterat i graviditet på några försök. Inför offentligt finansierad assisterad befruktning med donatorspermier (insemination eller IVF) på klinik i Sverige är det oftast krav på att utredningen skall ha genomförts av den gynekolog som skrivit remiss till kliniken. På vissa ställen i Sverige utförs utredning på båda personerna i paret, förutsatt att man kan anta att båda skulle kunna bli gravida.

Även inför assisterad befruktning på klinik utomlands är det bra att leta upp en gynekolog i Sverige som kan utföra utredningen. Det är dock inte alla gynekologer som utför dessa utredningar om man planerar att göra assisterad befruktning utomlands, så man kan få leta runt lite.

På privata fertilitetskliniker kan du göra en utredning men då kan du/ni behöva betala för utredningen själva. I en del landsting, till exempel i Stockholm, har man infört så kallat ”vårdval”.  Det betyder att du/ni kan kontakta en privat fertilitetsklinik och göra en fertilitetsutredning utan att ni behöver betala annat än vanlig landstingstaxa för besöken.

Vad ingår i en fertilitetsutredning?

Generellt ingår gynekologisk undersökning med vaginalt ultraljud, mätning av längd och vikt, upptagande av sjukhistoria samt blodprovtagning vilka inkluderar bland annat hormonprover (tas vid ett eller fler tillfällen), sti-prover (t.ex. hiv, klamydia, Hepatit B och C). I Sverige är det rutin att göra denna basala fertilitetsutredning innan en remiss skickas till din närmaste klinik som genomför assisterad befruktning med donerade spermier.

Ytterligare en undersökning som ofta blir aktuell innan insemination på klinik är Hystero-Salpingo-Sonografi (HSS), ibland kallad äggledarspolning. Denna är till för att se så att det är fri passage i äggledarna, så att ägget kan passera ner till livmodern. Vid HSS sprutar man in en liten mängd kontrastvätska/koksalt i livmodern via en plastslang och ser, med ultraljud, så att vätskan passerar genom äggledarna. Skulle äggledarna vara trånga rekommenderas IVF istället för insemination.

När fertilitetsutredningen är gjord remitteras ni till närmaste klinik som får genomföra assisterad befruktning med donatorspermier. Där kommer man i samråd med dig/er göra upp en plan för lämplig behandling. Efter att den särskilda prövningen (länk) är gjord är det dags att börja med behandlingen.

Senast uppdaterad: 14 mars, 2017
Skriven av: Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Faktagranskad av: Lotta Andreasson Edman , barnmorska, Mama Mia Södermalm
Marisol Pineda , ST-läkare, Kvinnokliniken Södersjukhuset
Camilla Stenfelt , specialistläkare gynekologi/obstetrik, Fertilitetscentrum Stockholm

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig