Juridik efter assisterad befruktning i Sverige

I Sverige har samkönade(lesbiska) par fått hjälp med assisterad befruktning med donerade spermier på klinik sedan 2005. Efter att steriliseringskravet för transsexuella togs bort, 2013, har även män med transsexuell bakgrund fått tillgång till assisterad befruktning på klinik i Sverige (förutsatt att de är ensamstående eller lever i en parrelation). Sedan 2016 har även ensamstående rätt att få hjälp med assisterad befruktning med donerade spermier på klinik i Sverige. För att få göra assisterad befruktning på klinik i Sverige måste de två personerna (om man är två) som vill bli föräldrar tillsammans, leva i ett parförhållande. Det är alltså inte möjligt att få hjälp med assisterad befruktning på klinik i Sverige inom ramen för en eller flera vänskapsrelationer eller om man är fler än två personer som vill bli föräldrar tillsammans.

Samtycke till behandling

När ett par gör assisterad befruktning med donerade könsceller (spermier eller ägg) på klinik i Sverige, får den som inte ska bära barnet skriva på ett så kallat ”samtycke till behandling”. Detta görs på kliniken innan behandlingen påbörjas. Detta samtycke fungerar sedan som en juridisk försäkran på att den som inte ska bära barnet har rätt att bli juridisk förälder till barnet efter att barnet är fött.

Föräldraskapsbekräftelse för samkönade par

För juridiskt samkönade par som blir föräldrar genom assisterad befruktning på klinik i Sverige, behöver föräldraskapet för den som inte burit barnet fastställas. Detta kallas för föräldraskapsbekräftelse och sker efter att barnet är fött. Ni kommer då att bli kallade på ett möte på socialtjänsten (familjerätten) där ni får skriva på föräldraskapsbekräftelsen. Det är viktigt att ni tar med er ert ”samtycke till behandling” från kliniken till detta möte. Observera att ni som juridiskt samkönat par behöver göra denna föräldraskapsbekräftelse oavsett om ni är gifta eller inte. Detta för att vi idag inte har någon könsneutral föräldraskapspresumtion vid äktenskap i Sverige, utan enbart faderskapspresumtion vid äktenskap för juridiskt olikkönade par. När två juridiska kvinnor blir juridiska föräldrar till ett barn kommer den ena att bli registrerad som moder, den födande, och den andra som förälder. Detta på grund av att lagtexten är skriven på detta sätt.

Faderskapsbekräftelse eller -presumtion för olikkönade par

För juridiskt olikkönade par som inte är gifta och som gjort assisterad befruktning på klinik i Sverige med donerade spermier eller ägg är förfarandet samma som för juridiskt samkönade par, men då kallas det för faderskapsbekräftelse. För juridiskt olikkönade gifta par som gjort assisterad befruktning på klinik i Sverige med donerade spermier eller ägg görs ingen faderskapsbekräftelse, utan då fastställs föräldraskapet automatiskt genom faderskapspresumtion. Svensk lagstiftning utgår alltså ifrån att de barn som föds inom ett olikkönat äktenskap alltid är parets gemensamma barn, även i de fall, då barnet blivit till genom ägg- eller spermiedonation på klinik i Sverige.

Senast uppdaterad: 12 maj, 2017
Skriven av: Anna Nordqvist, redaktör hbtqfamiljer.se
Lina-lea Zimmerman, författare till boken Stjärnfamiljejuridik.
Faktagranskad av: Erik Mägi , jurist, doktorand på Göteborgs Universitet och författare till boken Stjärnfamiljejuridik.

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig