Syskonbehandling

I Sverige är alla fertilitetsbehandlingar som syftar till att få syskon egenfinansierade. Det beror på att när man har fått ett barn (eller två om det blir tvillingar) så är man inte längre ofrivilligt barnlös. I Sverige är det bara möjligt för ofrivilligt barnlösa par och ensamstående att få offentligt finansierad fertilitetsbehandling.

Vilka regler gäller för syskonbehandling?

På de flesta kliniker, både offentliga och privata, är utgångspunkten att ens första barn ska vara minst ett år gammalt innan försök att få syskon påbörjas. Om det är samma person som ska bli gravid en andra gång, ska en eventuell amning av det första barnet, vara avslutad innan en syskonbehandling påbörjas. På de offentliga klinikerna finns oftast bara möjlighet att försöka få ett syskon och inga möjligheter att försöka få ett tredje barn. De familjer som fått tvillingar genom tidigare insemination eller IVF kan också nekas syskonbehandling på de offentliga klinikerna, men det varierar mellan klinikerna. På de privata klinikerna finns inga sådana begränsningar gällande antal syskon.

Får vi använda samma donator?

Många som blir föräldrar med hjälp av spermiedonation har en önskan om att samma donator ska användas vid syskonbehandling. Det kan handla om att man vill att ens barn ska vara genetiskt kopplade till varandra genom donatorn. Andra har tvärtom en önskan om att byta donator inför en syskonbehandling. Det kan handla om att man vill att ens barn i framtiden ska ha ett individuellt val gällande om de vill ta reda på donatorns identitet eller inte. I en familj med flera syskon som har samma donator skulle det kunna uppstå konflikter om ett av syskonen vill ta reda på donatorns identitet och ett av syskonen inte vill det. Genom att byta donator inför en syskonbehandling skulle detta kunna undvikas. Inför en syskonbehandling är det bra att du/ni själv/a fundera över hur du/ni resonerar gällande detta.

På Svenska offentliga kliniker är dock utgångspunkten att alltid använda samma donator vid syskonbehandling. Det är bara i ovanliga fall som det kan bli aktuellt att byta donator, tex om det första barnet fått någon allvarlig funktionsnedsättning eller om donatorn avlidit. Så om du/ni skulle vilja byta donator inför syskonbehandling är det alltså i regel inte möjligt på offentlig klinik i Sverige. På de privata klinikerna i Sverige däremot, så är det oftast möjligt att byta donator. På många kliniker utomlands är det också möjligt, men det kan variera från klinik till klinik och se olika ut i olika länder. Kolla alltid med din/er klinik för att få information om hur reglerna ser ut just där.

Får vi byta bärare inför en syskonbehandling?

Ja, på svenska kliniker, både offentliga och privata, är detta möjligt, med ett undantag. Om det första barnet blivit till genom IVF och det finns frysta befruktade ägg från den tidigare IVF-behandlingen kvar, så är det bara den personen som de äggen kommer ifrån som får försöka bli gravid igen med dessa. Detta eftersom det inte är tillåtet i Sverige, att både ägg och spermier är donerade, så kallad embryodonation. Detta gäller även om ägget kommer från en person som ska bli juridisk förälder till barnet. Utomlands gäller ofta liknande regler.

Senast uppdaterad: 14 mars, 2017
Skriven av: Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Anna Nordqvist, redaktör hbtqfamiljer.se
Faktagranskad av: Camilla Stenfelt , specialistläkare gynekologi/obstetrik, Fertilitetscentrum Stockholm

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig