Surrogat i Sverige, juridik

Det är inte förbjudet med privata överenskommelser om surrogatgraviditeter i Sverige, men det är en juridisk utmaning eftersom det inte är reglerat. Om ni planerar att göra en privat överenskommelse om surrogat i Sverige är det därför en rad saker som ni behöver tänka på innan.

Viktigt att tänka på

Personen som bär barnet kan inte kräva de tilltänkta föräldrarna på eventuell ersättning för minskad arbetstid under graviditeteten, ersättning för gravidkläder eller för andra kostnader som kan uppstå kopplat till graviditeten. Om det tillstöter några komplikationer under graviditeten eller om något händer personen som bär barnet så har den ingen möjlighet att rent juridiskt kräva ekonomisk ersättning för detta av de tilltänkta föräldrarna.

Efter att barnet är fött finns det ingen möjlighet för personen som burit barnet att kräva att de tilltänkta föräldrarna ska närståendeadoptera barnet och därmed bli juridiska föräldrar. Rättsskyddet för den som bär barnet är därmed väldigt lågt. Barnet kan alltså riskera att hamna hos en person som inte planerat att ta hand om det, dvs hos surrogatvärden. En situation som i värsta fall skulle kunna resultera i utdragna rättsprocesser för att vårdnaden/föräldraskapet skall kunna fastställas.

De tilltänkta föräldrarna har inte heller rätt att kräva att personen som burit barnet ska avsäga sig sitt föräldraskap till förmån för dem. Skulle den som burit barnet ångra sig och vilja vara juridisk och social förälder till barnet, kan inte de tilltänkta föräldrarna kräva att personen ska avsäga sig det juridiska föräldraskapet.

För att skydda alla inblandade under processen är det därför viktigt att ni, redan innan personen blir gravid, skriver ner er överenskommelse tillsammans. Det ni skriver ner kommer inte att vara giltigt i domstol, men det är ett sätt att skapa en gemensam samsyn kring surrogatöverenskommelsen. Genom att skriva ner er överenskommelse har dokumentation att titta tillbaka på om något skulle vara oklart senare i processen eller om en konflikt skulle uppstå.

Närståendeadoption efter en surrogatgraviditet

Det vanligaste förfarandet vid en privat överenskommelse om en surrogatgraviditet i Sverige är att en av de tilltänkta föräldrarna också bidragit med spermier och att denna registreras som juridisk far till barnet efter att barnets fötts. Den som burit barnet kan därefter avsäga sig sitt juridiska föräldraskap till förmån för den andra förälderns(faderns) partner/eller medförälder. Om barnet har en genetisk koppling till en av de tilltänkta föräldrarna kan alltså en närståendeadoption genomföras. Detta kräver att de tilltänkta föräldrarna är gifta med varandra. Läs mer om hur en närståendeadoption går till under rubriken Närståendeadoption (länk).

Senast uppdaterad: 18 april, 2017
Skriven av: Anna Nordqvist, redaktör hbtqfamiljer.se
Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Faktagranskad av: Erik Mägi , jurist, doktorand på Göteborgs Universitet och författare till boken Stjärnfamiljejuridik.

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig