För dig som är yrkesverksam

Projektet Barn av vår tid som drivs av RFSL Stockholm erbjuder utbildningar till verksamheter i Storstockholm som möter barn och familjer och som vill ta steget vidare i sitt likabehandlingsarbete.

Utbildning i syfte att skapa inkluderande möten

Vad är en familj? En förälder? Hur ser den juridiska situationen ut för olika familjekonstellationer och och hur formar vi möten utan att påverkas av normativa föreställningar eller värderingar?

Inom projektet Barn av vår tid erbjuder vi kostnadsfria utbildningar till verksamheter i Storstockholm. Utbildningarna ger grundläggande kompetens i hbtq-frågor med fokus på regnbågsfamiljer.

Vi tar avstamp i regnbågsfamiljers erfarenheter av möten med myndigheter, vården och familjeverksamheter och varvar teori med praktiska och interaktiva övningar. Tillsammans skapar vi reflektion och dialog kring möten med barn och familjer i det vardagliga arbetet.

Målgruppen för våra utbildningar är exempelvis familjecentraler, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och mödrahälsovården, barnmorskemottagningar, förlossningsvården, familjerätter inom socialtjänsten, förskolor och öppna förskolor.

Kontakt

För bokningar eller ytterligare information, kontakta oss på 076-031 88 06 eller hbtqfamiljer.utbildning@stockholm.rfsl.se

Senast uppdaterad: 20 oktober, 2016

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig