Utbildning: hbtq och föräldraskap

Vad är en familj? En förälder? Hur ser den juridiska situationen ut för olika familjekonstellationer och hur formar vi möten utan att påverkas av normativa föreställningar eller värderingar?

Vill ni få ökad kunskap kring hbtq-frågor och vara delaktiga i ett förändringsarbete för att alla barn och familjer ska känna sig välkomna, sedda och inkluderade på lika villkor?

RFSL Stockholm erbjuder utbildningar för verksamheter som möter barn och familjer och som vill ta steget vidare i sitt likabehandlingssarbete.

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen ger grundläggande kompetens i hbtq-frågor med fokus på regnbågsfamiljer. Vi tar avstamp i regnbågsfamiljers erfarenheter av möten med yrkesverksamma och våra erfarenheter från vårt fleråriga arbete med den här hemsidan (hbtqfamiljer.se). Vi varvar teori med praktiska och interaktiva inslag. Tillsammans skapar vi reflektion och dialog kring möten med olika familjer i det dagliga arbetet.

Vilka kan boka utbildningen?

Egentligen vilka verksamheter som helst, men vi riktar oss främst till verksamheter som på olika sätt möter hbtq-personer kopplat till föräldraskap, exempelvis familjecentraler, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och mödrahälsovården, barnmorskemottagningar, förlossningsvården, familjerätter inom socialtjänsten, förskolor och öppna förskolor.

Vad kostar det?

Vi har möjlighet att erbjuda vår utbildning om hbtq och föräldraskap, antingen i form av en kortversion på två timmar eller i form av en halvdag på fyra timmar, med möjlighet till fördjupade diskussioner. Priset för två timmar är 15.000 kr (exkl moms) och priset för fyra timmar är 20.000 (exkl moms). Vid övernattningar samt resor utanför SL-området tillkommer kostnaden för resor och boende för den eller de personer som utbildar vid det aktuella tillfället.

Varför är utbildningen inte gratis?

Mellan 2014 – 2017 fick vi på RFSL Stockholm projektfinansiering av Arvsfonden, bland annat för att driva denna hemsidan (hbtqfamiljer.se) och erbjuda kostnadsfria utbildningar till yrkesverksamma. Denna finansiering upphörde i maj 2017. Därför måste vi numera ta betalt för våra utbildningar.

Hur gör jag för att boka utbildningen?

För bokning eller ytterligare information, maila till oss: utbildning@stockholm.rfsl.se, Skriv gärna ”Utbildning hbtq och föräldraskap” i mailets ämnesrad. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Senast uppdaterad: 22 september, 2017
Skriven av: Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig