Föräldraförsäkringen

Den svenska föräldraförsäkringen består av: föräldrapenning, 10-dagar som kan tas ut i samband med ett barns födelse och tillfällig föräldrapenning (vård av barn, VAB) som kan tas ut när barnet är sjukt.
 

Om du är försäkrad i Sverige har du rätt att vara föräldraledig med ersättning när du blir förälder, det kallas för föräldrapenning. I samband med ett barns födelse har även en annan person (än den som burit barnet) rätt att vara ledig med ersättning i tio dagar i samband med barnets födelse, de dagarna kallas för 10-dagar.

När ditt barn går på förskola (eller annan typ av barnomsorg) och barnet blir sjukt, så att det behöver stanna hemma, då har du som är förälder eller någon annan närstående, rätt att vara ledig med ersättning för att stanna hemma och vårda barnet. Det kallas för tillfällig föräldrapenning eller vård av barn (VAB).

Under den här rubriken kan du läsa om föräldraförsäkringens olika delar.