10-dagar

I samband med ett barns födelse kan en förälder eller annan närstående som inte har burit barnet, få ersättning för 10 dagars ledighet från arbete i samband med att barnet föds.

Syftet med dagarna är att en annan förälder eller närstående ska ges möjlighet att vara med på förlossningen, lära känna barnet och/eller eventuellt ta hand om andra barn i familjen.

Om barnet har två juridiska föräldrar är 10-dagarna reserverade för den förälder som inte har burit barnet. Om den som burit barnet är barnets enda juridiska förälder (t.ex. om man är frivilligt ensamstående) så kan de 10-dagarna tas ut av vilken närstående person som helst, under förutsättning att personen har ett arbete.

Du kan läsa mer om de 10-dagarna på Försäkringskassans hemsida (länk).

Senast uppdaterad: 19 juni, 2017
Skriven av: Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Faktagranskad av: Linda Marklund , Verksamhetsutvecklare, avdelningen för barn och familj, Försäkringskassan

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig