Föräldrapenning

Föräldrapenning är en ersättning som du får för att vara hemma med ditt barn istället för att arbeta, söka arbete eller studera. Vi som jobbar med den här hemsidan får ibland frågor om föräldrapenning. Vi har därför samlat de vanligaste frågorna och svaren på dessa här.

Vilka får ta ut föräldrapenning?

För att få föräldrapenning måste du vara försäkrad i Sverige. Du måste även vara juridisk förälder till barnet eller ha vårdnaden om barnet. Det är även möjligt att få föräldrapenning om du inte är juridisk förälder till barnet, med då måste du vara gift med och bo tillsammans med en av barnets juridiska föräldrar eller tidigare ha varit gift med, eller ha eller ha haft barn med den juridiska föräldern.

Hur funkar det med föräldrapenning innan en närståendeadoption är klar?

Om ett (juridiskt) samkönat par skaffar barn genom assisterad befruktning utomlands eller genom heminsemination, så räknas den som föder barnet som juridisk förälder, den kan därmed avstå dagar med föräldrapenning till den andra föräldern. Den som inte är juridisk förälder måste uppfylla minst ett av följande villkor för att få ta ut föräldrapenning: Vara gift med den juridiska föräldern och stadigvarande bo tillsammans med denne eller tidigare ha varit gift med, eller ha eller ha haft barn med den juridiska föräldern eller vara särskild förordnad vårdnadshavare som har vårdnad om barnet.

Kan man få föräldrapenning om man inte är juridisk förälder?

Ja. Den som är juridisk förälder kan avstå dagar med föräldrapenning till den förälder som inte är juridisk förälder. Om det finns två juridiska föräldrar kan båda avstå dagar. På så sätt kan alltså fyra föräldrar (två juridiska föräldrar och två föräldrar som inte är juridiska föräldrar) få föräldrapenning, under förutsättning att man vårdar barnet och avstår från arbete. Det är maximalt fyra personer som kan få föräldrapenning för ett barn. Det beror på att ett barn bara kan ha två juridiska föräldrar. Den som inte är juridisk förälder måste uppfylla minst ett av följande villkor för att få ta ut föräldrapenning: Vara gift med den juridiska föräldern och stadigvarande bo tillsammans med denne eller tidigare ha varit gift med, eller ha eller ha haft barn med den juridiska föräldern eller vara särskild förordnad vårdnadshavare som har vårdnad om barnet.

Hur funkar det med dubbeldagar om vi är fler än två föräldrar?

Det är bara två föräldrar som samtidigt kan ta ut dubbeldagar. Är ni till exempel fyra föräldrar kan ni turas om att ta ut dubbeldagar. Man kan som mest ta ut 30 dubbeldagar och dessa kan endast användas innan barnet fyller ett år. De 90 dagarna som är reserverade för vardera juridisk förälder kan inte användas som dubbeldagar.

Du kan läsa mer om föräldrapenning på Försäkringskassans hemsida (länk).

Senast uppdaterad: 19 juni, 2017
Skriven av: Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se
Faktagranskad av: Linda Marklund , Verksamhetsutvecklare, avdelningen för barn och familj, Försäkringskassan

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig