Diskriminering

Diskriminering innebär att en person blir sämre behandlad än någon annan, utan sakligt skäl, och att det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder)

Vad kan jag göra om jag blir diskriminerad?

Om du upplever dig diskriminerad på grund av sexuell läggning eller könsidentitet eller -uttryck i exempelvis mötet med socialtjänsten vid en faderskapsutredning, på förlossningen eller i mötet med bvc, mvc, förskola eller skola, har du rätt att anmäla det. Linda Awerstedt på Diskrimineringsbyrån Uppsala berättar hur du går till väga:

”Diskriminering på bvc, mvc, skola eller förskola är förbjudet och omfattas av diskrimineringslagen - det kan vara bra att veta. Om du misstänker att du blivit diskriminerad kan du alltid kontakta en diskrimineringsbyrå för att få råd om hur du kan gå vidare. Du kan även kontakta Diskrimineringsombudsmannen (DO) som tar hand om dessa ärenden. Det kan vara bra att i första hand kontakta en diskrimineringsbyrå - då de har möjlighet att nå lösningar genom medling och stöd. Om du misstänker har blivit utsatt för diskriminering är det väldigt viktigt att du dokumenterar så mycket du kan. Direkt efter mötet eller samtalet - skriv ned vad som hänt, vem som sa vad samt klockslag och datum. Detta för att samla bevis för att diskriminering förekommit. Det kan även vara bra att skicka ett mail till den som du/ni träffat och påtala att du/ni upplever er dåligt behandlade och beskriva vad som hänt. Om det gäller ett möte där något beslut har tagits kan ni be dem som tagit beslutet att maila detta till er, eftersom skriftlig dokumentation väger tungt som bevisföring. Om du/ni skall gå på fler möten kan det vara bra att ta med sig en utomstående som vittne. Ju fler personer som kan intyga vad som skett och ju mer dokumentation som finns desto bättre. Sedan handlar det alltid om vad du känner dig bekväm med att göra. Om du anmäler ditt ärende till diskrimineringsombudsmannen blir anmälningen ett offentligt dokument, men anmäler du det till en diskrimineringsbyrå gäller inte detta. Tveka inte att höra av dig."

Om du skulle utsättas för diskriminering eller kränkande behandling kan du alltså vända dig till en diskrimineringsbyrå eller direkt till diskrimineringsombudsmannen (do). Mer information finns på do.se (länk).

Senast uppdaterad: 21 april, 2017
Skriven av: Lina-lea Zimmerman, författare till boken Stjärnfamiljejuridik.
Veronica Hulthén, redaktör hbtqfamiljer.se

Har du frågor om denna text? Hör gärna av dig